0 Produse 0,00 RON
>

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Politica de confidentialitate

NOTA DE INFORMARE

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

I. Reguli generale

  1. In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, EL UNICO PARADIS S.R.L., o societate constituita si functionând în conformitate cu legea română, cu sediul social în Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei nr. 218, birou 2, judetul Ilfov, România, înregistrata în Registrul Comertului sub nr. J23/407/2001, cod unic de înregistrare 13915420 („Operatorul”), prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.
  2. Prelucrarea datelor se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
  3. Operatorul este inregistrat in Registrul General de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 34450.
  4. Activitatea desfasurata de Operator este in conformitate cu legislatia aplicabila referitoare la protectia sigurantei datelor si la securitatea acestora.
  5. Operatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate. Acesta se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul Magazinului Virtual disponibil la adresa [www.el-unico-shop.ro] („Magazinul Virtual”), asa cum prevad dispozitiile Legii nr. 677/2001 cu modificarile ulterioare.

II. Persoane vizate

         6. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal indicate în secţiunea III ale clientilor care se inregistreaza si/sau achizitioneaza bunuri si/sau servicii prin intermediul                      Magazinului virtual, în scopurile menţionate în secţiunea IV. 

III.      Date prelucrate

         7. Datele cu caracter personal prelucrate de operator sunt:

             a) Nume şi prenume;

             b) Adresa;

             c) Adresa de e-mail;

             d) Numar de telefon;

             e) Data nasterii;

IV. Scopul si durata prelucrarii

         8. Scopul principal al prelucrarii datelor cu caracter personal este de a îndeplini obiectul de activitate al Operatorului, respectiv comertul on-line, furnizare de bunuri si servicii. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii operatorului, este indispensabilă pentru perfectarea contractului de vânzare cu operatorul. Furnizarea datelor nu are caracter obligatoriu, însă refuzul furnizarii acestora determină  imposibilitatea încheierii contractului de vânzare şi a onorării comenzilor.
         9. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate si utilizate de catre Operator şi în scopul secundar de marketing (promovare).
       10. Operatorul nu va dezvalui unei terte parti niciun fel de date cu caracter personal, cu exceptia cazului in care această dezvăluire este necesară în temeiul unei obligaţii legale a operatorului.
       11. Datele vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate, plus perioada stabilită de legislaţia fiscală ori de arhivare incidentă, dar nu mai puţin de 5 ani.

V. Drepturile persoanei vizate

         12. Conform legislaţiei aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate şi de a solicita excluderea din baza de date a operatorului. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la urmatoarele date de contact:

                El Unico Paradis S.R.L.

                Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei nr. 218, birou 2,

                 judetul Ilfov, România,

                 cod poştal 759315

                 în atenţia Departamentului de Marketing

                 sau pe adresa de email office@bintl.ro

          13. În funcţie de solicitare, operatorul se obligă:

                 a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

                 b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legale;

                 c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, cu excepţia cazului în care prelucrarea are loc ca urmare a unei cerinţe legale (de exemplu, pentru evidenţa contabilă a încasărilor).

VI. Soluţii de plată securizate

           14. Produsele/serviciile disponibile in cadrul Magazinului virtual sunt comercializate prin intermediul solutiilor de plata online oferite de mobilPay. Aceasta este o platformă independentă, care nu este controlată în niciun mod de operatorul Magazinului Virtual, şi prin intermediul căreia datele cu caracter personal necesare plăţii sunt colectate în mod direct de operatorul sistemului de plăţi online, în calitate de operator de date cu caracter personal. Datele bancare astfel colectate nu sunt transferate operatorului Magazinului Virtual. Drept urmare, în ceea ce priveşte regimul colectării datelor cu caracter personal prin intermediul mobilPay vă rugăm să accesaţi pagina dedicată în cadrul respectivului serviciu, care la data prezentei note de informare este https://www.mobilpay.ro/privacy.
           15. In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea utilizatorului in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de detinatorul cardului, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM. Aceste date nu sunt colectate sau prelucrate în orice mod de operatorul Magazinului Virtual.

Prezenta sectiune este disponibila in limba romana si limba engleza. In caz de divergenta intre cele doua versiuni, cea in limba romana va avea prioritate.

Newsletter
Acest site utilizeaza cookies. Continuarea navigarii reprezinta acceptul politicii de utilizare cookies a El Unico. Afla mai multe.